Mô tả thi công thô

Đóng phào chỉ theo bảng vẽ thiết kế.

Đã bao gồm:

   -  Vật tư chính.

   - Vật tư phụ.

   -  Xử lí mối nối, lỗ đinh, góc.

Chưa bao gồm: Xử lí màu sơn và sơn hoàn thiện.

Ưu đãi:

    - Miễn phí tư vấn thiết kế và khảo sát tận nơi.

    - Miễn phí vận chuyển vật tư ( Nội thành).


Chia sẻ
0931333446